Finanse

Bezrobotny i możliwości kredytowania

 

Bycie osobą bezrobotną w usankcjonowanym prawnie sensie tego słowa, daje nam możliwość korzystania z państwowego systemu socjalnego oraz sprawia, że w ujęciu niektórych instytucji finansowych posiadamy zdolność kredytową. Ponad to, osoba bezrobotna jest zobowiązana polskim prawem do aktywnego poszukiwania pracy, wobec czego istnieje duża możliwość, że taką pracę w najbliższym czasie uzyska.

Bezrobocie nie oznacza wykluczenia kredytowego

pożyczki dla bezrobotnych na dowódCzęsto zdarza się, że instytucje finansowe doceniają w pewnym sensie osoby bezrobotne. Na pewno, z perspektywy firmy finansowej jest lepiej udzielić finansowania osobie bezrobotnej niż osobie poświadczającej o swojej zdolności kredytowej informacje nieprawdziwe, a tego typu osób nie brakuje. Osoba bezrobotna jest zobligowana do aktywnego uczestniczenia w procedurach aplikacyjnych, co musi dokumentować przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji. Osoby bezrobotne posiadają również dostęp do całej gamy szkoleń zawodowych, dzięki którym mają okazje do przekwalifikowania się, zmienienia i wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Oczywiście, osoby bezrobotne mają również prawo do uzyskiwania przez określony czas zasiłku dla osób bezrobotnych, co również czyni je dysponentami jakiejś kwoty pieniężnej, która może być brana pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej. Pożyczki dla bezrobotnych na dowód nie są mitem. Są coraz częściej przyznawane i wiążą się ze specyficznie określonym ryzykiem niespłacenia takiej pożyczki przez pożyczkobiorcę.

Bez wątpienia, kwestią dyskusyjną jest przyznawanie pożyczek dla osób pozostających przewlekle bezrobotnymi. Istnieją na rynku jednak takie rozwiązania, które umożliwiają przyznawanie osobom bezrobotnym pożyczek również na zasadzie wzięcia pożyczki z poręczycielem lub z innym współkredytobiorcom, które razem z osobą bezrobotną prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

 

Możliwość komentowania Bezrobotny i możliwości kredytowania została wyłączona