Usługi

Budowa domu, a świadectwo charakterystyki energetycznej

Jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem była poprawa sprawności energetycznej budynków do polskiego systemu prawnego weszło pojęcie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków. Poniżej znajduje się wskazanie czy i w jakich okolicznościach jest ono potrzebne.

Budowa domu i potrzeba świadectwa charakterystyki energetycznej

świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebneOsoby, które chcą rozpocząć budowę domu są zobowiązani do otrzymania pozwolenia na takową budowę. Wiele osób w świetle powołanej we wstępie dyrektywy staje przed dylematem „świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebne mi do budowy domu?”. Wyjaśnić należy czym jest takie świadectwo. Aktualnie termin ten jak i jego zastosowanie uregulowane jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Świadectwo to samo w sobie jest dokumentem urzędowym, który informuje o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie jej koszt. Obliczeń dokonuje się na podstawie parametrów instalacji grzewczej oraz zużycia ciepłej wody. Zgodnie z nowymi przepisami od 2021 roku każdy budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię. Świadectwo takie ważne jest przez 10 lat.

Dokumentacja taka jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonywana jest przez doświadczonego i upoważnionego fachowca – audytora, którego zadaniem jest spełnienie wymagań prawnych. Odpowiadając na pytanie, które stało się dylematem – świadectwo takie jest potrzebne, by w budynku mogli zamieszkiwać ludzie/pracować w przypadku lokali usługowych.

Możliwość komentowania Budowa domu, a świadectwo charakterystyki energetycznej została wyłączona