odzież robocza-buty robocze
Bezpieczeństwo

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika

Pracodawca ma bardzo dużo obowiązków względem podległemu mu pracownikowi. Zatrudnienie go w oparciu o umowę oraz terminowe wypłacanie wynagrodzenia, które w tej umowie jest zawarte to jedynie najważniejsze obowiązki jakie pracodawca musi spełnić. Jest ich jednak o wiele więcej.

Pracodawca powinien, jeśli wymaga tego stanowisko pracy, wyposażyć pracownika w odzież roboczą, w tym buty robocze urgent

odzież robocza-buty robocze Jednym z nich jest chociażby organizowanie szkolenia bhp. Szkolenie bhp ma na celu zaznajomienie pracownika z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a oprócz tego ma ono również nauczyć pracownika wypełniania swoich obowiązków w taki sposób, aby mógł on pracować w pełni bezpiecznie dla swojego bezpieczeństwa, ale aby również nie stwarzał on zagrożenia dla innych pracowników. W Częstochowie bardzo dba się o warunki pracy. Wszelkiego rodzaju przepisy i normy są tutaj zależne już od konkretnego zawodu czy branży. Inne normy będą stosowane dla pracowników fizycznych, a inne dla pracowników biurowych. Pracownik fizyczny musi mieć na sobie odzież robocza, którą to właśnie pracodawca będzie musiał mu zapewnić. Buty robocze urgent i rękawice robocze będą w określonych niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy. To jednak nie wszystkie z obowiązków jakie pracodawca musi spełnić wobec pracownika. W przypadku zatrudnienia go na umowie o pracę, pracownik będzie musiał wysłać pracownika na badania lekarskie do medycyny pracy i będzie musiał również pokryć koszt tego badania. Pracodawca będzie musiał również wyposażać w niezbędne materiały oraz urządzenia czy programy komputerowe pracowników specjalistycznych, którzy mają wykonywać określone zadania w firmie.

Na przykład księgowa będzie musiała w swoim biurze posiadać komputer na którym będzie zainstalowane oprogramowanie księgowe, a informatyk będzie musiał mieć komputer o odpowiednio dobrej mocy, aby w pełni mógł nadzorować system informatyczny firmy.

Możliwość komentowania Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika została wyłączona