Przemysł

Zbiorniki przeznaczone do gaszenia pożarów

Pożary stwarzają ogromne zagrożenie szczególnie tam, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do wody. Same wozy strażackie mogą przewozić wodę przeznaczoną do gaszenia. Jednak jej ilość jest ograniczona. W razie dużego pożaru, na pewno jej nie wystarczy. 

Instalowanie metalowych zbiorników

metalowe zbiorniki ppożJeśli zdarzy się już to nieszczęście i wybuchnie pożar, pierwsze co robimy, to wzywamy straż pożarną. Wielkie wozy strażackie przewożą w swoich zbiornikach specjalne substancje mogące ugasić pożar. Ich ilość jednak nie jest nieograniczona. Dlatego tak ważne są metalowe zbiorniki ppoż, instalowane w pobliżu budynków. Oczywiście tam, gdzie są hydranty, takie zbiorniki nie są konieczne, ale nie powinny one nikomu przeszkadzać. Hydrant może się zepsuć, może pęknąć rura doprowadzająca do niego wodę, mogą się wydarzyć inne rzeczy (np. zablokowany dojazd do hydrantu), które skutecznie uniemożliwią jakiekolwiek gaszenie. Wciąż zdarzają się kierowcy, którzy w jakiś dziwny sposób parkują obok hydrantu i zupełnie tego nie zauważają. Zbiornik przeciwpożarowy jest potrzebną alternatywą każdego hydrantu. Taki zbiornik jest gwarancją szybkiego zapanowania nad rozrastającym się pożarem. Zewnętrznym materiałem używanym do produkcji metalowych zbiorników przeciwpożarowych, jest cylinder wykonywany z ogniowo cynowanych blach stalowych, skręcanych śrubami. Natomiast ich wnętrze wykładane jest prefabrykowaną membraną syntetyczną, której wymiary dopasowane są do zbiornika. Membrana składa się z dwóch warstw i spełnia rolę izolacji. 

Warto więc instalować takie zbiorniki nawet na prywatnych posesjach, ponieważ w razie potrzeby można łatwo dostać się do tak potrzebnej wody, służącej do gaszenia pożaru. Trzeba sobie uświadomić, że nie każdy hydrant może być dostępny ze względu na brak wody, lub jego blokadę w postaci np. zaparkowanego przy nim auta.

Możliwość komentowania Zbiorniki przeznaczone do gaszenia pożarów została wyłączona