Finanse

Zwolnienie podmiotowe z VAT, a prowadzenie ewidencji sprzedaży

Ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT zdecydowanie stara się korzystać co raz większa ilość przedsiębiorców. Jednak nie powinno się zapominać o tym, że procedury, które pozwalają na zwolnienie z płacenia podatku VAT są bardzo ściśle przestrzegane. Nie można sobie w tej kwestii pozwolić na błąd i uchybienia. Czego muszą pilnować firmy zwolnione z opodatkowania VAT?

Ewidencja sprzedaży – kiedy należy ją prowadzić?

zwolnienie podmiotowe z vatTrzeba zaznaczyć, że przedsiębiorca, który został prawnie zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT jest zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dlaczego jest to wymagana czynnością? Oczywiście jest to kolejny ze sposobów na kontrolę oszustw podatkowych. Ewidencje sprzedaży są regularnie sprawdzane. Jeśli w ewidencji wyjdzie, że kwota uzyskana ze sprzedaży rocznej towarów jednak przekracza limit, czyli obecnie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, wtedy zwolnienie podmiotowe z VAT ulega natychmiastowemu unieważnieniu. Trzeba pamiętać o tym, że zwolnienie będzie obowiązywało już od momentu sprzedaży towaru dającego dochód ponad limitem. Od tego momentu nalicza się podatek VAT od całości sprzedaży, a nie jedynie od towarów sprzedanych ponad limitem. Trzeba dodatkowo przestrzegać oczywiście prawidłowego prowadzenia ewidencji. Będzie to w kwestii zwolnienia z podatku VAT bardzo ważne, ponieważ może istotnie wpłynąć na obliczane w późniejszym czasie zyski z dochodu uzyskane przez przedsiębiorstwo. Jeśli zostanie wykryte, że księga ewidencji jest prowadzona w sposób nieprawidłowy, bądź przedsiębiorca w ogóle nie prowadzi księgi, wtedy Naczelnik Urzędu musi oszacować ilość sprzedanego towaru i naliczyć należny podatek.

Zdecydowanie bardziej rozsądne i opłacalne będzie trzymanie się zasad zapisanych w prawie skarbowym. Nie powinno się wykorzystywać możliwości nadanych przez ustawy i robić wszystko zgodnie z ich wytycznymi. Zwolnienie podmiotowe z VAT to z całą pewnością dobry sposób na zaoszczędzenie, ale tylko jeśli przysługuje nam uczciwie.

Możliwość komentowania Zwolnienie podmiotowe z VAT, a prowadzenie ewidencji sprzedaży została wyłączona